تبلیغات
دختریخی - دلم میسوزه واسه خودم

دختریخی

برای تازه شدن دیر نیست....

دَردِ دِلَــــــ/ـ م !

اینــ روزآ ، تویــ کلوبــ ! وَقتــی به پیج دوستــآم سَر میزنَـــــم ..،

وَقتــی میبنَــم توی فَریاداشونــ یا توی کَتیبه هــآشونـــ ..،

واســ مُخــآطبـ خــآصــِّ شونــ مطلبــ زدَن ،‌

آخــرشَــم یـــه بوســ واسَشــ میزَنَنـــُ ،
قَربونــ صَدَقــه عشقشونــ میرَنــُ ،‌

اَزَشــ تَعریفــ میــ کُنَنـــ..،

بــٱ خودَم فکــر میکُنَــــم ..، آخــه چــرا مَــن اینجــــوری تَنهــآشُدَم؟!؟

مَگـــه مَنـ چــه کَردهــ بودَم ؟!؟

وقتــی اینــ آ رو میبینَــــ م ، مَنَــــ م دلَــــ م هَــوایی میشـــ ـه !هَـــواییـــ ـه عشقــی کــه دَکَــــم کَرد ..،‌

وَلــی مَنــ هَنوزَم عآشقشَـــــ/ـ م !

بَــِ خُدا خودمُ خیلی زَدَم بــه بیخیآلی وَلــی نمیشــه ../!‌

مَنَــــم دل دارَم ...
طبقه بندی: دردنامه من، به درکـــــــــــــــــــــ زندگی هنوزم مال منه،

[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ 01:28 ب.ظ ] [ sanaz ]

[ نظرات() ]