تبلیغات
دختریخی - تنهام در معنای حقیقی کلمه

دختریخی

برای تازه شدن دیر نیست....

تنهــــایــی یعـــنی:


ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،

و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،

کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"
طبقه بندی: تلخنامه،

[ جمعه 11 بهمن 1392 ] [ 02:21 ب.ظ ] [ sanaz ]

[ نظرات() ]